OBS: Du er nu offline

Wiadomości od imigranta BJMF

Czy wolno Ci jechać do swojego kraju będąc na zwolnieniu chorobowym?

Gmina cofnęła Ejdisowi zasiłek chorobowy, ponieważ pojechał do domu na Łotwę, ale związki zawodowe pomogły mu w tym, żeby gmina zmieniła swoją decyzję.

Jerzy musiał czekać trzy dni na budowie, zanim pracodawca odwiózł go na pogotowie.

Pracownicy oskarżają dużą firmę budowlaną o ukrywanie wypadków przy pracy.

W dużej polskiej firmie budowlanej Budomex dwóch pracowników było nakłanianych do ukrywania wypadków przy pracy, których firma nie zgłosiła władzom.

PKB’s new board. From left: Sławomir, Tomasz and Łukasz.

PKB Generalne zgromadzenie

PKB. Polski Klub Budowlany przy BJMF 3F ogłasza, Zgromadzenie Ogólne, na którym odbędą się wybory do najwyższych władz klubu.