OBS: Du er nu offline

Wiadomości od imigranta BJMF

Zdecydowana większość głosowała za nowymi układami zbiorowymi.

Prawie 80% głosowało za nowymi układami zbiorowymi.

FAQ dotyczące głosowania OK20

Zbigniew Wojciechowski arbejdede på Carlsberg-byggeriet fra juli til december 2019. FOTO: Joachim Rode

Na prestiżowej budowie na Carlsberg Byen Polacy zarabiają dużo mniej niż Duńczycy

Nie zostało spełnione główne żądanie OK20 pracowników budowlanych dotyczące dużej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników zagranicznych - teraz 3F będzie jeszcze bardziej koncentrować się na dumpingu płac w budownictwie.