OBS: Du er nu offline

Witajcie w Danii!

Przed osobami przyjeżdżającymi do pracy w Danii z innych państw europejskich, duński system zatrudnienia może stawiać różne wyzwania. Przepisy i regulacje dotyczące duńskiego rynku pracy mogą być inne niż te, znane pracownikom z ich krajów pochodzenia. Ponadto, bariery językowe i kulturowe również utrudniają pierwsze etapy integracji na duńskim rynku pracy. Co więcej, pracodawcy nie zawsze są zdolni lub chętni do pomocy zagranicznym pracownikom w uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i ubezpieczeń.

Po przybyciu do Danii

Jako obywatel UE możesz swobodnie wjechać do Danii i pozostać w kraju przez okres do 3 miesięcy bez dokumentu rejestracji pobytu (certyfikatu rejestracji). Po prostu musisz mieć ze sobą ważny paszport lub inny ważny dokument podróży.

Dobrze jest znaleźć miejsce, w którym możesz się zatrzymać, dopóki sam nie znajdziesz mieszkania. Posiadanie adresu, gdzie będziesz mógł oficjalnie się zarejestrować (adresu CPR) będzie Ci potrzebne do rejestracji pobytu. 

1. Administracja państwowa (certyfikat rejestracji)
Musisz złożyć wniosek o wydanie certyfikatu rejestracji - dokumentu uprawniającego Cię do pobytu w Danii - do administracji państwowej (Statsforvaltningen) najpóźniej trzy miesiące po przybyciu do Danii lub od momentu podpisania umowy o pracę na okres dłużej niż trzy miesiące.

Formularz aplikacyjny znajdziesz tutaj: https://www.familieretshuset.dk/en

Dokumenty niezbędnie do aplikowania o certyfikat to:  

  • wypełniony formularz aplikacyjny  
  •  kopia paszportu lub innego ważnego dokumentu podróży (preferowana jest kolorowa kopia)
  • 1 zdjęcie paszportowe  
  • promesa zatrudnienia (załącznik A do formularza aplikacyjnego) lub umowa o pracę
  • kopia certyfikatu małżeństwa (jeśli dotyczy) 

Wniosek możesz złożyć osobiście do administracji państwowej (Statsforvaltningen) lub do lokalnego Urzędu Pracy w Danii w regionie, w którym mieszkasz. Możesz również otrzymać wzór wniosku w jednym z biur administracji państwowej / Urzędu Pracy w Danii i na miejscu wypełnić wniosek. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą całą wymaganą dokumentację. Twoja aplikacja zostanie rozpatrzona w ciągu 1-8 tygodni. 

Więcej informacji znajdziesz na stronach: https://www.familieretshuset.dk/en i www.workindenmark.dk

2. Gmina (rejestracja CPR i karta ubezpieczenia zdrowotnego, zwana także żółtą kartą)
Jako obywatel kraju UE / EOG, jesteś zobowiązany do zarejestrowania się w systemie rejestracji cywilnej (CPR-register), jeśli chcesz mieszkać / przebywać w Danii dłużej sześć miesięcy.

Możesz zarejestrować się w rejestrze CPR po uprzednim otrzymaniu zaświadczenia o rejestracji od administracji państwowej (Statsforvaltningen). Zostaniesz zarejestrowany w spisie CPR, zgłaszając swoje przeniesienie w Biurze Obsługi Obywateli (Borgerservice) w gminie, do której się przeprowadzasz. Musi to nastąpić nie później niż pięć dni od otrzymania zaświadczenia o rejestracji od administracji państwowej (Statsforvaltningen).

Pamiętaj żeby zabrać:  

  • Certyfikat rejestracji  
  • Dowód tożsamości ze zdjęciem (prawo jazdy, paszport itp.)  
  • Dokument potwierdzający Twój adres w Danii (umowa najmu, oświadczenie wynajmującego itp.) 

Podczas rejestracji CPR musisz także wybrać lekarza. Po zarejestrowaniu się, otrzymasz kartę ubezpieczenia zdrowotnego z duńskim numerem CPR oraz swoim nazwiskiem i adresem lekarza. Karta ubezpieczenia zdrowotnego (żółta karta) zapewnia prawo do opieki zdrowotnej na równi z obywatelami Danii. 

Możesz otrzymać specjalną kartę ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli pozostajesz w Danii krócej niż trzy miesiące lub jeśli jako pracownik dojeżdżający, zachowujesz adres zamieszkania w swoim kraju ojczystym. W takim przypadku karta ubezpieczenia zdrowotnego jest wydawana przez gminę, w której znajduje się siedziba Twojej firmy. W tym celu, Twój pracodawca powinien podać Ci adres duńskiej siedziby firmy.

3. Centrum Podatkowe  (rejestracja podatkowa) 
Kiedy przyjeżdżasz do pracy w Danii, musisz płacić podatki od swojej pensji na rzecz państwa oraz gminy. Aby otrzymać wypłatę, musisz mieć założoną kartę podatkową lub przyznany numer podatkowy. Kartę podatkową, otrzymują osoby, które posiadają numer CPR. Numer podatkowy, otrzymują osoby, które nie posiadają numeru CPR, czyli na przykład, te, które mieszkają w Danii krócej niż sześć miesięcy lub osoby dojeżdżające. Na stronie głównej Urzędu Skarbowego (SKAT) www.skat.dk można znaleźć zarówno formularze kart podatkowych, jak i formularze numerów identyfikacji podatkowej (formularz 04.063).

Formularze dostępne są również w języku angielskim, niemieckim i rumuńskim. Odpowiedni formularz powinien zostać wydrukowany, wypełniony i wysłany pocztą do lokalnego urzędu skarbowego wraz z kopią: paszportu lub innego dowodu tożsamości oraz zaświadczenie o zawarciu małżeństwa (jeśli Cię to dotyczy). Duński Urząd Skarbowy (SKAT) wyda Ci elektroniczną kartę podatkową, a Twój pracodawca będzie miał dostęp do informacji podatkowych drogą elektroniczną. 

Więcej informacji na temat podatków w Danii można znaleźć na stronie: www.workindenmark.dk → Praca w Danii przewodnik krok po kroku (dla osób z zagranicy) → przepisy podatkowe.

Twoja duńska pensja może być przelewana na zagraniczne konto bankowe. Przelew może potrwać kilka dni, a niektóre banki pobierają dodatkową opłatę za ten przelew. Możesz również otworzyć rachunek bankowy w Danii. Aby otworzyć rachunek bankowy w Danii, musisz skontaktować się z bankiem i przynieść następujące dokumenty: dokument tożsamości ze zdjęciem (prawo jazdy, paszport itp), potwierdzenie Twojego adresu w Danii (umowa najmu lub "żółta karta") i umowa o pracę.

4. Ubezpieczenie
W Danii pracodawcy są zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia od wypadków w pracy. W miejscu pracy jesteś zatem objęty ubezpieczeniem. Jednak ubezpieczenie pracodawcy nie obejmuje Cię w wolnym czasie, dlatego powinieneś rozważyć prywatne ubezpieczenie.

5. A-kasse (ubezpieczenie na wypadek bezrobocia) 
W Danii nie istnieje obowiązek ubezpieczenie na wypadek bezrobocia - jest ono dobrowolne. Jeśli chcesz być ubezpieczony (aby w wypadku utraty pracy otrzymywać zasiłek), musisz zostać członkiem a-kasse (funduszu ubezpieczeń na wypadek bezrobocia). Możesz skontaktować się z a-kasse odpowiednią dla Twojej branży zatrudnienia i uzyskać więcej informacji na temat warunków członkostwa, Twoich praw i obowiązków.

Więcej informacji na ten temat: https://www.3f.dk/polski