OBS: Du er nu offline

Prawo do zaspokojenia pragnienia

Kiedy latem słońce praży, ukojenie przynoszą nam zimne napoje. Jednak często podczas gorączkowej pracy na placu budowy, trudno jest znaleźć czas na wypicie wystarczającej ilości płynów.

Rozporządzenie Wykonawcze nr. 589 § 60, duńskiego Urzędu ds. Środowiska Pracy stanowi, że obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie dostępu do czystej wody pitnej, również w godzinach pracy, a nie tylko podczas przerw. A według ustanowionego dawniej arbitrażu z 19 czerwca 1959 r., pracownicy mają prawo do krótkich przerw, podczas których mogą uzupełnić płyny.

To do Ciebie należy wynegocjowanie konkretnych zasad z pracodawcą, ale pamiętaj, że masz prawo do zaspokojenia pragnienie podczas pracy.

Jeśli nie byłeś w stanie dogadać się w tej sprawie z pracodawcą, aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze swoim związkiem zawodowym.