OBS: Du er nu offline

Praca w Danii - adres w swoim kraju rodzinnym

Możliwe jest mieszkanie w innym kraju UE lub EOG i jednocześnie praca w Danii, ale są rzeczy, o których należy pamiętać

Jeśli pracujesz w Danii, mając adres w swoim kraju, jesteś osobą dojeżdżającą do pracy za granicą i masz specjalne prawa i wyzwania. Więcej informacji na temat osób dojeżdżających do pracy za granicą można znaleźć w języku angielskim tutaj: https://lifeindenmark.borger.dk/

Podatek i numer identyfikacyjny
Stosunkowo łatwo można uzyskać tak zwany numer identyfikacji podatkowej (Skate CPR).

Wystarczy postępować zgodnie z tym przewodnikiem, który jest w języku polskim. Musisz załączyć umowę o pracę od pracodawcy.
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234884

Specjalna żółta karta
Po otrzymaniu numeru identyfikacji podatkowej możesz również uzyskać specjalną kartę zdrowia (żółta karta) i niebieską kartę UE. Możesz ubiegać się o kartę za pośrednictwem tej witryny w języku angielskim. Musisz załączyć umowę o pracę od pracodawcy.
https://lifeindenmark.borger.dk/ActionPage?selfserviceId=2cae84f3-221b-4527-b8f6-20916c6ba4b2&referringPageId=3a9719d9-d172-4076-b6f9-5db43183cd63&type=DK

Po otrzymaniu specjalnej żółtej karty otrzymasz także formularz o nazwie E106, który zostanie przekazany organom zdrowia w kraju ojczystym. W Polsce jest to NFZ. Nie musisz więc płacić ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, a to Dania pokrywa koszty leczenia, dopóki tu pracujesz. Jeśli nie otrzymasz tego dokumentu, nie będziesz w stanie udowodnić, że to Dania musi zapłacić i ryzykujesz, że będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni. 

Choroba i wypadek w pracy
Jeśli doznałeś obrażeń w pracy lub zachorowałeś podczas pracy w Danii, podlegasz pod duńskie przepisy o zasiłku chorobowym. BJMF zatrudnił dwóch pracowników socjalnych, którzy pomagają naszym członkom w razie choroby i obrażeń.

Jeśli nie masz przypisanego lekarza na specjalnej żółtej karcie, musisz sam go wybrać, kiedy tego potrzebujesz. Ważne jest, aby uzyskać pisemne oświadczenie lekarza duńskiego lub z kraju ojczystego, na temat obrażeń przy pracy, aby ubiegać się o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Możesz przeczytać więcej na ten temat tutaj: https://tema.3f.dk/pl/bjmfimmigrant/health-and-safety-at-work

Świadczenia dla bezrobotnych
Możesz otrzymywać duńskie świadczenia dla bezrobotnych tylko jeśli masz adres w Danii. Nie znamy zasad dotyczących świadczeń dla bezrobotnych poza Danią, ale zachęcamy do zbadania, czy możesz otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w swoim kraju rodzinnym, jeśli stracisz pracę w Danii.

Możesz zapisać się do A-kasse i nabywać prawo do ubezpieczenia od bezrobocia nie posiadając duńskiego adresu. Jednak, żeby zacząć pobierać świadczenia z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia, musisz być zameldowany w Danii.