OBS: Du er nu offline

Wybierz przedstawiciela ds. BHP

W Danii prawo stanowi, że należy wybrać przedstawiciela ds. zdrowia i bezpieczeństwa.

Jeden z kolegów

Przedstawiciel ds. BHP jest wybierany spośród kolegów i to on udaje się do firmy ze sprawami bezpieczeństwa w imieniu kolegów. Będzie uczestniczył w spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa i przekazywał żądania kolegów. Pracownicy znają najlepiej problemy i wiedzą jakie są najlepsze sposoby poprawy środowiska pracy. Dlatego prawo mówi, że koledzy muszą wybrać przedstawiciela ds. bezpieczeństwa.

Kiedy możemy wybrać przedstawiciela ds. bezpieczeństwa?

Jeśli jest minimum 5 pracowników z tej samej firmy na placu budowy, należy wybrać przedstawiciela ds. bezpieczeństwa. ORAZ

W firmach zatrudniających minimum 10 pracowników należy również wybrać przedstawiciela ds. BHP dla całej firmy. W dużych firmach powszechne jest wybieranie przedstawiciela ds. bezpieczeństwa dla każdego działu. Na przykład jeden dla pracowników rozbiórkowych, jeden dla cieśli i jeden dla betoniarzy.

Jak wybrać przedstawiciela ds. bezpieczeństwa?

Po pierwsze, zalecamy zadzwonić do związku zawodowego (3F). Pomogą Ci przeprowadzić wybory.

Jeśli zamierzacie wybrać przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy, możecie uzgodnić datę wyborów. Ważne jest, aby wszyscy koledzy i praktykanci byli poinformowani o wyborach, aby mieli możliwość wzięcia w nich udziału. Twój szef lub lider budowy nie może zostać wybrany ani wziąć udziału w wyborach! A firma nie ma prawa ingerować w wybory. (Hvem har valgret til valg af arbejdsmiljørepræsentant? - Inspekcja Pracy (at.dk))

Każdy kolega może kandydować na przedstawiciela BHP, z wyjątkiem praktykantów. Ale praktykanci nadal mogą głosować.

Jeśli chcecie wybrać przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie, często będziecie musieli poprosić firmę o zorganizowanie wyborów. Ale co najważniejsze, zadzwoń do związku zawodowego po poradę.

Jestem przedstawicielem ds. BHP. Co dalej?

Jeśli zostaniesz wybrany na przedstawiciela ds. bezpieczeństwa, zawsze musisz zadzwonić do związku zawodowego i powiedzieć im o tym. Związek zawodowy może pomóc Ci w zadaniach przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i oferuje kursy, które przygotują Cię do tego zadania. (Skontaktuj się z unionen (3f.dk)

Jako przedstawiciel BHP na placu budowy musisz uczestniczyć w spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa na budowie. Jesteś głosem swoich kolegów, dlatego bardzo ważne jest, abyś przed spotkaniami porozmawiał ze wszystkimi swoimi kolegami i zapytał, czy nie ma żadnych problemów, które powinieneś przedstawić na spotkaniu. Będziesz również osobą, do której zgłaszają się Twoi koledzy, jeśli mają pytania lub problemy związane z bezpieczeństwem, środowiskiem pracy i stresem.

Jeśli zostaniesz wybrany na przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i higieny pracy dla całej firmy lub działu w firmie, będziesz uczestniczyć w spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa i środowiska pracy w całej firmie. Firma powinna zaangażować Cię w planowanie pracy. Również tutaj jesteś głosem swoich kolegów. Twoim najważniejszym zadaniem jest utrzymywanie kontaktu ze współpracownikami i zadawanie im pytań, w jaki sposób ich zdaniem można poprawić bezpieczeństwo i środowisko pracy. Jesteś tym, który idzie do firmy w imieniu swoich kolegów i walczy o nich. Pamiętaj jednak: przedstawiciel nigdy nie jest silniejszy od ludzi, których reprezentuje. Bardzo ważne jest, aby wszyscy koledzy stanęli po stronie przedstawiciela ds. bezpieczeństwa. Jeśli stoimy razem, jesteśmy silniejsi.

Jako przedstawiciel ds. BHP jesteś chroniony przed zwolnieniem. Jeśli firma Cię zwolni, natychmiast skontaktuj się ze związkiem zawodowym.

Przeczytaj oficjalne zasady tutaj: Wymogi dotyczące współpracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (workplacedenmark.dk)

Źródło: Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet - Arbejdstilsynet (at.dk)