OBS: Du er nu offline

Jeśli doświadczyłeś wypadku w czasie pracy, jest to definiowane jako wypadek w pracy, nawet jeśli to co się wydarzyło nie było bezpośrednio spowodowane przez miejsce lub charakter pracy.

Decyzja w Twojej sprawie zostanie orzeczona na podstawie przepisów prawa dotyczących wypadków w pracy. Orzeczone odszkodowanie zostanie pokryte przez ubezpieczyciela Twojego pracodawcy, bez względu na to, czy wypadek powstał z winy pracodawcy, czy nie. Pracodawca jest prawnie zobowiązany do posiadania takiego ubezpieczenia. Jeżeli Twój wypadek był spowodowany przez czyjąś (współpracownika, szefa lub innych osób trzecich) pomyłkę lub niedopatrzenie, masz prawo wytoczyć im proces. 

Zarówno obrażenia fizyczne jak i psychiczne mogą zostać orzeczone jako będące wynikiem wypadku w pracy. Jeżeli istnieje połączenie pomiędzy wypadkiem i pracą, zwykle otrzymuje się odszkodowanie. Pracodawca musi zgłosić szkodę zawodową do Ubezpieczyciela Rynku Pracy (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), który następnie wysyła potwierdzenie, że uraz został zgłoszony stronie poszkodowanej. Jeśli nie otrzymasz potwierdzenia w ciągu 9 dni, możesz założyć, że szkoda nie została zgłoszona.

Szkoda może zostać zgłoszona w ciągu 1 roku przez ciebie lub twojego lekarza. https://www.aes.dk/da/English.aspx

Ubezpieczyciel Rynku Pracy przeprowadzi śledztwo sprawdzające czy wypadek podlega pod odpowiednie przepisy prawne i czy przysługuje Ci odszkodowanie. Ubezpieczenie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy będzie informowało Ubezpieczyciela Rynku Pracy o postępach w sprawie, i na tym etapie często pracodawca nie jest już zaangażowany w sprawę. 

Czas rozpatrywania sprawy może być długi. Zwykle najdłużej zajmuje otrzymanie oświadczenia medycznego o tym, czy wypadek spowodował stały uszczerbek na zdrowiu. 

Ubezpieczenie Rynku Pracy zbiera niezbędne informacje dotyczące Twoich warunków zdrowotnych i ekonomicznych sprzed i po wypadku w pracy. Między innymi możesz zostać skierowany na kolejne badania specjalistyczne.

Pamiętaj o udokumentowaniu swojego wypadku

Po doświadczeniu wypadku w pracy należy go rzetelnie dokumentować. To znaczy, że musisz zadbać o zgłoszenie się do lekarza, lekarza specjalisty, fizjoterapeuty itd., oczywiście po to aby zadbać o swoje zdrowie, ale także po to, aby móc udowodnić na przykład, że byłeś niezdolny do pracy przez dłuższy czas. Jeśli to możliwe, zrób zdjęcia miejsca, w którym powstała szkoda. Wiedza, co się stało i dlaczego, może pomóc później w sprawie.

Miej na względzie, że lekarz powinien odnotować nawet te obrażenia i symptomy w Twojej karcie zdrowia, które z pozoru wydają się być krótkotrwałe. Jeżeli po jakimś czasie okaże się, że Twój uszczerbek na zdrowiu jest permanentny, łatwiej będzie Ci dowieść, że jest związany bezpośrednio z wypadkiem w pracy.

Powinieneś się również postarać samodzielnie zbierać informacje i dokumenty związane z Twoim wypadkiem. Możesz na przykład poprosić pracodawcę o notatki dotyczące wypadku, lub zebrać informacje na temat tego w jaki sposób pracodawca zajmuje się Twoją sprawą w Komisji ds. Bezpieczeństwa. Możesz również zapisać numery telefonu od świadków wypadku.Uzyskanie odszkodowania za wypadek w pracy związane jest ze skomplikowaną procedurą, dlatego warto poszukać wsparcia i pomocy w związku zawodowym.