OBS: Du er nu offline

Wiadomości od imigranta BJMF

PKB Generalne Zgromadzenie

PKB Polski Klub Budowlany przy BJMF 3F ogłasza Zgromadzenie Ogólne, na którym odbędą się wybory do najwyższych władz Klubu.

MigrantCenter Pomagamy pracownikom, którzy nie mówią po duńsku

Centrum Pomocy Migrantom (MigrantCenter Copenhagen) zapewnia: Bezpłatne informacje i porady, pomoc niezależnych, godnych zaufania wolontariuszy i personelu, tłumaczenie ustne na kilka języków, pełną poufność i anonimowość i współpracę z silnymi organizacjami.

Polski klub tworzy magazyn

Pierwszy numer nowego magazynu PKB dotyczy ukrywanych przez firmy wypadków przy pracy.

Employees accuse large construction company of hiding work accidents. Foto shows a the bloody helmet of a worker.

Pracownicy oskarżają dużą firmę budowlaną o ukrywanie wypadków przy pracy.

W dużej polskiej firmie budowlanej Budomex dwóch pracowników było nakłanianych do ukrywania wypadków przy pracy, których firma nie zgłosiła władzom.