OBS: Du er nu offline

Koronawirus na placu budowy

Jak zawsze, pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie tego, żeby praca była odpowiednio zaplanowana i wykonana pod względem bezpieczeństwa i zdrowia. Ryzyko zakażenia przez „czynniki biologiczne”, takie jak koronawirus, to ryzyko, które należy ocenić i podjąć środki zapobiegawcze, aby nikt nie zachorował. Poproś swoją firmę o dokonanie oceny ryzyka i wytycznych w firmie i na miejscu. Jeśli firma nie sprosta temu, skontaktuj się ze swoim związkiem zawodowym.

Jak zapobiec infekcji na placu budowy

Możesz wykonać następujące czynności, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji:

 • Jeśli to możliwe, nadaj priorytet pracy na zewnątrz.
 • Ogranicz liczbę osób w tym samym pomieszczeniu, tak aby między każdą osobą było około 2 metry odstępu.
 • Zmień sposób korzystania z pomieszczeń socjalnych, aby w pomieszczeniu socjalnym nie było więcej niż pięć osób jednocześnie. Na przykład rozłóż zmiany i przerwy.
 • Częsta wentylacja pomieszczeń socjalnych i wewnętrznych miejsc pracy.
 • Częste czyszczenie i zmienianie zmywalnych powierzchni w pomieszczeniach socjalnych, możliwie po każdej przerwie lub codziennie.
 • Pracownicy mogą ewentualnie sami sprzątać po sobie, ale musi to zostać uzgodnione z pracodawcą. Jeśli nie możecie uzyskać porozumienia w tej kwestii, skontaktuj się ze związkiem zawodowym.
 • Częste stosowanie żelu do rąk i mycia rąk w celu zminimalizowania ryzyka.
 • Niewiele osób w samochodach załogi. Zachowaj około 1 metr między ludźmi.
 • Organizuj spotkania dotyczące bezpieczeństwa, budowy itp. na zewnątrz lub w dużych przestrzeniach.

Jeśli wykazujesz oznaki choroby

Jeśli przejawiasz objawy choroby, musisz skorzystać ze zwolnienia chorobowego i pozostać w domu, dopóki nie wyzdrowiejesz, to znaczy dopóki nie ustąpi gorączka i kaszel. Płatność będzie wypłacana z tytułu zwolnienia chorobowego zgodnie z umową.

Jeśli miałeś kontakt z osobą z potwierdzeniem zarażenia koronawirusem

Jeśli przebywałeś w odległości 2 metrów od osób z potwierdzeniem zarażenia koronawirusem przez ponad 15 minut, skontaktuj się z pracodawcą, który powinien odesłać cię do domu.

Jeśli plac budowy jest zamknięty tylko dla niektórych

Jeśli miejsce budowy znajduje się w sytuacji ryzyka, która prowadzi do tego, że ludzie są odsyłani do domu, powinno to dotyczyć wszystkich, a nie tylko niektórych. Na przykład nie może się zdarzyć, że duńskie firmy odeślą swoich pracowników do domu, a jednocześnie zatrzymają swoich pracowników-imigrantów w pracy. Jeśli znasz taką sytuację, skontaktuj się z lokalnym związkiem zawodowym.

Jeśli boisz się infekcji

Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy stanowi, że pracodawca musi zapewnić, abyś mógł wykonywać swoją pracę w sposób w pełni odpowiedzialny w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Pracodawca musi poinformować Cię o możliwym ryzyku zakażenia. Jeśli masz powód, by podejrzewać, że twój pracodawca nie wywiązuje się z tych obowiązków, skontaktuj się z przedstawicielem BHP. Jeśli w miejscu pracy nie ma przedstawiciela ds. Bezpieczeństwa i higieny pracy, skontaktuj się ze związkiem zawodowym.

Jeśli jesteś w grupie ryzyka

Pracodawcy są odpowiedzialni za ochronę szczególnie wrażliwych grup ryzyka wśród swoich pracowników przed zakażeniem koronawirusem. Szczególnie wrażliwymi grupami mogą być:

 • Pracownicy zbliżający się do wieku emerytalnego.
 • Osoby w ciąży i osoby z chorobami sercowo-naczyniowymi (nie dotyczy prawidłowo leczonego nadciśnienia).
 • Osoby z przewlekłą chorobą płuc (nie dotyczy prawidłowo leczonej astmy)
 • Osoby z osłabionym układem odpornościowym z powodu przyjmowania leków lub chorób osłabiających układ odpornościowy (np. AIDS).
 • Osoby z cukrzycą typu 1 i 2.
 • Ludzie z rakiem.
 • Pracodawcy powinni rozważyć wysłanie do domu wszystkich pracowników szczególnie wrażliwych na koronawirusa.

Jakie są zasady dla firm wysyłających swoich pracowników do domu?

Zawarto umowy (protokoły) z organizacjami pracodawców, że pracodawcy na podstawie szerokiej gamy umów mogą wysyłać pracowników do domu na świadczenia dla bezrobotnych bez wypowiedzenia. Skontaktuj się ze związkiem, aby uzyskać dodatkowe informacje na ten temat.

Ponadto państwo, związki zawodowe i organizacje pracodawców zawarły porozumienie, zgodnie z którym firmy stojące przed koniecznością powiadomienia o zwolnieniach co najmniej 30 procent swoich pracowników lub ponad 50 pracowników mogą otrzymać wynagrodzenie, jeżeli odeślą swoich pracowników do domu z wynagrodzeniem. Firma odzyska wówczas część kosztów płac od państwa.

Odszkodowanie wypłacane przez państwo za wynagrodzenie godzinowe dla firmy może wynosić maksymalnie 90 procent wypłacanego wynagrodzenia, ale maksymalnie 26 000 DKK miesięcznie dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin objętym programem. Pracownicy objęci programem nie mogą pracować, nie mogą być zwalniani i muszą mieć pełne wynagrodzenie.

Pracownicy objęci programem muszą wykorzystać pięć dni urlopu lub odebrać pięć dni wolnego z wypracowanych nadgodzin. W tych dniach firma nie otrzymuje odszkodowania. Jeśli nie wypracowałeś urlopu lub nadgodzin do odebrania w wolnym, nie dostaniesz wynagrodzenia lub możesz wykorzystać dni wolne od nowego roku urlopowego.

O pracowniczych budynkach mieszkalnych

Wspólna gorąca linia władz zaleca sprzątanie w pracowniczych budynkach mieszkalnych tak często, jak to możliwe. Często kilka razy dziennie we wspólnych obszarach, takich jak toaleta i kuchnia mając szczególnie na uwadze wszystkie klamki.

Właściciel terenu mieszkalnego ponosi szczególną odpowiedzialność i powinien zapewnić dodatkowe sprzątanie w budynkach oraz udostępnić środki czystości mieszkańcom.

Nie ma jednoznacznej informacji, że tereny te podlegają kontroli rządowej, więc mieszkańcy muszą sami podjąć działania, jeśli uważają, że właściciel terenu nie weźmie poważnie ryzyka infekcji.

Informacje o podróży

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, dzisiaj wyjaśniamy, że w nadchodzącym miesiącu - do 13 kwietnia - wszyscy, którzy wracają z zagranicy, są zachęcani do pozostania w domu przez 14 dni. Jest to logiczna kontynuacja wszystkich innych działań podjętych przez rząd w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się infekcji. Oczywiście musimy upewnić się, że wszyscy ludzie, którzy wracają do domu z podróży na całym świecie, nie przyczyniają się do dalszego rozprzestrzeniania się infekcji w Danii.

Dbajcie o siebie nawzajem

Prawdopodobnie nie ma doskonałych odpowiedzi na sytuację, w której się znajdujemy. Ostrożność i rozsądek zaprowadzą nas daleko. Musimy brać pod uwagę siebie nawzajem, aby nie przynosić infekcji do domu lub dalej do kolegów i rodzin, klientów, pilotów itp.

Postępuj zgodnie z radami Ministerstwa Zdrowia i innych organów. Inspekcja Pracy utworzyła także stronę tematyczną, na której weryfikowane są zagrożenia, odpowiedzialność pracodawców, zasady zapobiegania itp. Kliknij tutaj.

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar/Questions-and-answers

https://mino.dk/covid19/regeringens-udmelding-om-covid-19-polski/