OBS: Du er nu offline

Wyższa płaca minimalna teraz!

Zagraniczni członkowie 3F-BJMF wysuwają żądania odnośnie nadchodzących negocjacji układów zbiorowych.

W niedzielę, 16 czerwca, 30 imigrantów zebrało się w 3F-BJMF w Valby na spotkaniu dotyczącym nadchodzących negocjacji w sprawie układu zbiorowego. Spotkanie zostało zorganizowane przez BJMF, ponieważ związek chciał usłyszeć, jakie żądania imigranci chcieliby wnieść.

Obowiązujące układy zbiorowe na prywatnym rynku pracy wygasają 1 marca 2020 r., Dlatego nadszedł czas na wynegocjowanie nowych umów. 3F zbiera żądania i życzenia od swoich członków do września tego roku, po czym negocjacje powoli rozpoczynają się przed osiągnięciem kulminacji w styczniu i lutym 2020 roku.

Przeczytaj więcej o umowach zbiorowych tutaj

Oczywiście jest wielu, którzy wysuwają żądania i życzenia co do przyszłych umów. Dlatego ważne jest, aby zgłaszać roszczenia na wczesnym etapie procesu, aby móc wpływać na innych członków i tych, którzy zostali wybrani do negocjacji w imieniu związków. Dlatego BJMF zdecydował się już zapytać swoich członków-imigrantów, na długo przed rozpoczęciem negocjacji. Szczególnie ważne jest, aby żądania członków-imigrantów BJMF zostały wysłuchane, ponieważ znają oni lepiej niż ktokolwiek inny problemy, potrzeby i życzenia ponad 200 000 pracowników zagranicznych w Danii.

30 członków, którzy uczestniczyli w spotkaniu członków BJMF, podzieliło się według języka i omówiło, 4-6 rzeczy, które najbardziej chcą w nowych układach zbiorowych. Rezultatem są następujące listy:

Członkowie rumuńskojęzyczni chcieli: 1) Wyższe płace minimalne, 2) Tłumaczenie układów zbiorowych, 3) Odpowiedzialność łańcuchową, 4) Wynagrodzenie chorobowe w soboty, 5) Pracodawca płaci czesne za naukę w Danii.

Członkowie portugalscy i hiszpańskojęzyczni chcieli: 1) równej płacy dla wszystkich w tej samej firmie, 2) możliwości tłumaczenia ustnego podczas nauki, 3) dłuższego okresu wypowiedzenia, 5) wyższej płacy minimalnej.

Członkowie litewskojęzyczni życzyli sobie: 1) dłuższego okresu wypowiedzenia, 2) tłumaczenia umów zbiorowych i list płac, 3) tłumaczenia umów, 4) odpowiedzialności łańcuchowej, 5) funduszu kontrolnego i organizacyjnego, który płaci za dotarcie do imigrantów i informowanie o swoich prawach, 6) wyższych płac minimalnych.

Członkowie mówiący po polsku chcieli: 1) możliwości tłumaczenia podczas nauki, 2) wyższych wynagrodzeń za godziny nadliczbowe, 3) płatnych przerw, 4) płatnego czasu dla przedstawicieli na wykonywanie pracy przedstawicielskiej w godzinach pracy, 5) wyższych płac minimalnych.

Po pracy grupowej cztery grupy zebrały się i uzgodniły cztery żądania, o które będą walczyć w nadchodzących negocjacjach:

  1. Wyższe płace minimalne
  2. Tłumaczenie i interpretacja
  3. Odpowiedzialność łańcuchowa
  4. Fundusz kontrolny i organizacyjny

W nadchodzących miesiącach zadaniem zagranicznych członków BJMF będzie umieszczenie wymagań w wewnętrznym programie 3F i w całym kraju. To nie będzie łatwe zadanie dla 30 obecnych kolegów, ale jeśli dziś otrzymają wsparcie od 200 000 pracowników zagranicznych w Danii, nikt nie będzie mógł zignorować ich żądań!