OBS: Du er nu offline

Polscy pracownicy budowlani zakładają klub w BJMF

W niedzielę 24 marca polscy pracownicy budowlani i członkowie BJMF założyli polski klub w BJMF, który otrzymał nazwę: PKB - Polski Klub Budowlany. Po zgromadzeniu założycielskim uczestnicy świętowali swój nowy klub z polskim piwem i kiełbaskami.

Polscy pracownicy budowlani od dłuższego czasu mają wspólny klub w organizacji współpracy branży budowlanej dla związków zawodowych (BYG-SAM) prowadzonej przez polskiego organizatora Roberta Olejnika. Ale jest też potrzeba, aby polski klub w BJMF dał polskim kolegom głos w związkowej demokracji BJMF i pomógł BJMF zorganizować polskich kolegów. Ponadto klub będzie ściśle współpracował z polskim klubem w BYG-SAM, podobnie jak BJMF ściśle współpracuje z BYG-SAM.

Polscy pracownicy budowlani, którzy założyli PKB - Polski Klub Budowlany, budują ten klub na podstawie doświadczeń swoich rumuńskich i portugalskich kolegów. Dla każdego nowego klubu imigranckiego założonego w BJMF związek staje się lepszy w pomaganiu imigrantom w organizowaniu i podejmowaniu wspólnych działań.

Zgromadzenie Ogólne wybrało Roberta Pawła Hnatiuka na Przewodniczącego, a Karola Batora, Karola Cieślaka, Romana Aleksiejuka, Sławomira Adama Świętka, Michała  i Łukasza Jerzego Klara do Zarządu.

Gratulacje z okazji wyboru i gratulacje dla klubu.