OBS: Du er nu offline

Skladka czlonkowska (Kontingent)

Poniżej przedstawiamy wykaz podstawowych kategorii składek członkowskich związku 3F.

Cena obejmuje składkę oddziałową, która ustalana jest indywidualnie dla każdego oddziału. Dlatego też podana cena jest wartością przybliżoną.

Związek zawodowy

Pełny wymiar godzin: ok. 479 DKK miesięcznie

Po zapłaceniu podatku: ok. 368 DKK miesięcznie

Niepełny wymiar godzin, tj. poniżej 30 godzin tygodniowo: ok. 414 DKK miesięcznie

Po zapłaceniu podatku: ok. 319 DKK miesięcznie

+ ewentualne ubezpieczenie od wypadków w czasie wolnym od pracy w wysokości 38 DKK miesięcznie. Czytaj więcej.

Składka członkowska obejmuje zbiorowe ubezpieczenie na życie. Czytaj więcej.

Zostań naszym członkiem

Związek zawodowy i kasa ubezpieczeń na wypadek bezrobocia

Pełny wymiar godzin: ok. 1.003 DKK miesięcznie

Po zapłaceniu podatku: ok. 761 DKK miesięcznie

+ ewentualne ubezpieczenie od wypadków w czasie wolnym od pracy w wysokości 38 DKK miesięcznie.

Czytaj więcej.

+ ewentualna składka na wcześniejszą emeryturę w wysokości 531 DKK miesięcznie.

Czytaj więcej.

Niepełny wymiar godzin, tj. ok. 30 godzin tygodniowo: ok. 816 DKK miesięcznie

Po zapłaceniu podatku ok. 620 DKK miesięcznie

+ ewentualne ubezpieczenie od wypadków w czasie wolnym od pracy w cenie 38 DKK miesięcznie.

+ ewentualna składka na wcześniejszą emeryturę w wysokości 354 DKK miesięcznie

Składka obejmuje zbiorowe ubezpieczenie na życie

Kasa ubezpieczeń na wypadek bezrobocia

Pełny wymiar godzin: 524 DKK miesięcznie

Po zapłaceniu podatku: ok. 393 DKK miesięcznie

+ ewentualna składka na wcześniejszą emeryturę w wysokości 531 DKK miesięcznie

Niepełny wymiar godzin, tj. 30 godzin tygodniowo: ok. 402 DKK miesięcznie

Po zapłaceniu podatku: ok. 302 DKK miesięcznie

+ ewentualna składka na wcześniejszą emeryturę w wysokości 354 DKK miesięcznie

Zostań naszym członkiem.

Praktykant: związek zawodowy dający możliwość nieodpłatnego skorzystania z ubezpieczenia na wypadek bezrobocia

Praktykant: 65 DKK miesięcznie

Dorosły praktykant: 446 DKK miesięcznie (jeżeli otrzymujesz wynagrodzenie dorosłego praktykanta)

Podczas realizowania podstawy programowej pierwszego roku nauczania członkostwo w kasie ubezpieczeń na wypadek bezrobocia jest bezpłatne.

+ ewentualne ubezpieczenie od wypadków w czasie wolnym od pracy w wysokości 38 DKK miesięcznie.

Składka obejmuje zbiorowe ubezpieczenie na życie.

Zostań naszym członkiem - praktykant

Osoby pobierające naukę zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin 

Młodzież poniżej 18 roku życia: 34 DKK miesięcznie

Osoby w wieku ponad 18 lat pracujące maksymalnie 30 godz. tygodniowo:
67 DKK miesięcznie
+ ewentualne ubezpieczenie od wypadków w czasie wolnym od pracy w wysokości 38 DKK miesięcznie.

Składka obejmuje zbiorowe ubezpieczenie na życie.

PRACA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH NAUKĘ ZATRUDNIONYCH W NIEPEŁNYM WYMIARZE GODZIN.