OBS: Du er nu offline

Skladka czlonkowska (Kontingent)

Poniżej przedstawiamy wykaz podstawowych kategorii składek członkowskich związku 3F.

Cena obejmuje składkę oddziałową, która ustalana jest indywidualnie dla każdego oddziału. Dlatego też podana cena jest wartością przybliżoną.

Związek zawodowy

Pełny wymiar godzin: ok. 460 DKK miesięcznie

Po zapłaceniu podatku: ok. 332 DKK miesięcznie

Niepełny wymiar godzin, tj. poniżej 30 godzin tygodniowo: ok. 346 DKK miesięcznie

Po zapłaceniu podatku: ok. 252 DKK miesięcznie

+ ewentualne ubezpieczenie od wypadków w czasie wolnym od pracy w wysokości 38 DKK miesięcznie. Czytaj więcej.

Składka członkowska obejmuje zbiorowe ubezpieczenie na życie. Czytaj więcej.

Zostań naszym członkiem

Związek zawodowy i kasa ubezpieczeń na wypadek bezrobocia

Pełny wymiar godzin: ok. 967 DKK miesięcznie

Po zapłaceniu podatku: ok. 687 DKK miesięcznie

+ ewentualne ubezpieczenie od wypadków w czasie wolnym od pracy w wysokości 38 DKK miesięcznie.

Czytaj więcej.

+ ewentualna składka na wcześniejszą emeryturę w wysokości 508 DKK miesięcznie.

Czytaj więcej.

Niepełny wymiar godzin, tj. ok. 30 godzin tygodniowo: ok. 735 DKK miesięcznie

Po zapłaceniu podatku ok. 524 DKK miesięcznie

+ ewentualne ubezpieczenie od wypadków w czasie wolnym od pracy w cenie 38 DKK miesięcznie.

+ ewentualna składka na wcześniejszą emeryturę w wysokości 338 DKK miesięcznie

Składka obejmuje zbiorowe ubezpieczenie na życie

Kasa ubezpieczeń na wypadek bezrobocia

Pełny wymiar godzin: 507 DKK miesięcznie

Po zapłaceniu podatku: ok. 355 DKK miesięcznie

+ ewentualna składka na wcześniejszą emeryturę w wysokości 508 DKK miesięcznie

Niepełny wymiar godzin, tj. 30 godzin tygodniowo: ok. 389 DKK miesięcznie

Po zapłaceniu podatku: ok. 272 DKK miesięcznie

+ ewentualna składka na wcześniejszą emeryturę w wysokości 338 DKK miesięcznie

Zostań naszym członkiem.

Praktykant: związek zawodowy dający możliwość nieodpłatnego skorzystania z ubezpieczenia na wypadek bezrobocia

Praktykant: 65 DKK miesięcznie

Dorosły praktykant: 431 DKK miesięcznie (jeżeli otrzymujesz wynagrodzenie dorosłego praktykanta)

Podczas realizowania podstawy programowej pierwszego roku nauczania członkostwo w kasie ubezpieczeń na wypadek bezrobocia jest bezpłatne.

+ ewentualne ubezpieczenie od wypadków w czasie wolnym od pracy w wysokości 38 DKK miesięcznie.

Składka obejmuje zbiorowe ubezpieczenie na życie.

Zostań naszym członkiem - praktykant

Osoby pobierające naukę zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin 

Młodzież poniżej 18 roku życia: 33 DKK miesięcznie

Osoby w wieku ponad 18 lat pracujące maksymalnie 30 godz. tygodniowo:
67 DKK miesięcznie
+ ewentualne ubezpieczenie od wypadków w czasie wolnym od pracy w wysokości 38 DKK miesięcznie.

Składka obejmuje zbiorowe ubezpieczenie na życie.

Dowiedz się więcej o członkostwie dla osób pobierających naukę zatrudnionych
w niepełnym wymiarze godzin
.

Zostań naszym członkiem.

PRACA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH NAUKĘ ZATRUDNIONYCH W NIEPEŁNYM WYMIARZE GODZIN.