OBS: Du er nu offline

Sektor budownictwa (Byggeområdet)

Poniższe przepisy dotyczą osób zatrudnionych przy pracach budowlanych w sektorze budownictwa. Z chwilą podjęcia zatrudnienia w Danii należy niezwłocznie zapisać się do związku zawodowego oraz kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia. W ten sposób zapewnisz sobie możliwie najlepsze warunki pracy i zabezpieczysz się przed sytuacją, w której możesz zostać oszukany na wynagrodzeniu. Zawsze możesz skontaktować się z lokalnym oddziałem związku zawodowego 3F celem zgłoszenia członkostwa i uzyskania odpowiedzi na dręczące Cię pytania.

Pracując w Danii musisz wiedzieć, że wszelkie kwestie dotyczące rynku pracy regulują układy zbiorowe pracy. Układy negocjowane są przez pracodawców oraz pracowników (za pośrednictwem przedstawicieli związku zawodowego 3F).

Związek zawodowy 3F dba o to, żebyś pracował w dobrych warunkach i miał zapewnione przysługujące Ci prawa, takie jak prawo do emerytury, płatnego urlopu, wynagrodzenia za czas choroby oraz płacy minimalnej. W związku powyższym ważne jest, żeby Twój pracodawca zawarł układ zbiorowy pracy.

 

Skontaktuj się z lokalnym oddziałem 3F, zanim podejmiesz pracę w Danii. Dzięki naszej pomocy unikniesz zatrudnienia za niekorzystne wynagrodzenie oraz w niekorzystnych warunkach pracy.


Wynagrodzenie

Jeżeli jesteś zatrudniony w przedsiębiorstwie, które ma podpisany układ zbiorowy pracy w sektorze budownictwa, powinieneś dostawać przynajmniej 133,65 koron za godzinę pracy. To normalne, że w Danii pracownicy otrzymują wynagrodzenie wyższe niż płaca minimalna.

Wynagrodzenie za pracę akordową wynosi z reguły 185 - 225 koron na godzinę.

Skontaktuj się koniecznie z lokalnym oddziałem 3F i upewnij się, że otrzymujesz odpowiednie wynagrodzenie.

Pamiętaj! Dobrze żebyś prowadził dziennik, w którym będziesz notował godziny pojawienia się w pracy.

Dni ustawowo wolne od pracy/dodatkowe dni płatnego urlopu

Jeżeli masz wolny dzień, który przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, powinieneś zamiast wynagrodzenia otrzymać wypłatę z funduszu dni świątecznych w wysokości 1300 DKK.

Twój pracodawca wpłaca co miesiąc na fundusz dni świątecznych kwotę odpowiadającą 12,9% Twojego wynagrodzenia. Ta sama kwota z funduszu dni świątecznych należy Ci się w sytuacji, gdy korzystasz z jednego z dodatkowych dni płatnego urlopu, do których masz szczególne prawo zgodnie z układem zbiorowym pracy.

Urlop

Jeżeli Twój pracodawca ma podpisany układ zbiorowy pracy, przysługuje Ci przynajmniej 6 tygodni urlopu rocznie. Skontaktuj się z lokalnym oddziałem 3F, jeżeli masz wątpliwości w kwestii swoich uprawnień do urlopu.

Emerytura

Skontaktuj się z lokalnym oddziałem 3F celem ustalenia, w jaki sposób wpłacone zostały Twoje środki i w jaki sposób mogą one zostać ci ewentualnie wypłacone.

Pracownicy sektora budownictwa są uprawnieni do składki emerytalnej w wysokości 12,0% ich wynagrodzenia. Przedsiębiorstwo opłaca 8,0%, a pracownik - 4,0%. Środki mogą być przekazywane do towarzystwa emerytalnego Pension Danmark albo pozostawione do dyspozycji pracownika w kasie urlopowej 3F. 

Ponadto Twój pracodawca, za pośrednictwem towarzystwa emerytalnego, płaci 0,15% na ubezpieczenie zdrowotne, z którego możesz korzystać całkowicie bezpłatnie. Możesz skorzystać m.in. masaży i zabiegów chiropraktycznych oraz innych rzeczy, które są potrzebne w związku z zapobieganiem urazom i pomocą gdy uraz miał miejsce.

Przepisy BHP obowiązujące pracowników sektora budownictwa w Danii

Przeczytaj więcej o bezpieczeństwie w branży budowlanej.