OBS: Du er nu offline

Przedstawiciele związków zawodowych (Tillidsvalgte)

Wielu członków 3F pełni funkcję przedstawicieli związku, ponieważ pragną oni przyczyniać się do polepszania warunków pracy w zakładzie i służyć organizacji zawodowej. Stanowią oni swoisty kręgosłup związku zawodowego 3F.

Ponad 8.000 członków związku zawodowego 3F jest wybieranych przez swoich kolegów na stanowisko przedstawiciela związku zawodowego lub przedstawiciela pracowników ds. BHP, którego zadaniem jest służenie pomocą pozostałym pracownikom danego zakładu.

Wybór przedstawicieli związku zawodowego

Jeżeli pracujesz w przedsiębiorstwie, które zawarło układ zbiorowy pracy, nie jesteś sam. Układy zbiorowe pracy zawierają bowiem szereg postanowień dotyczących wyboru przedstawicieli związków zawodowych.    

W przedsiębiorstwach objętych układami zbiorowymi pracy zatrudniających 10 lub więcej osób pracownicy mają prawo do wyboru przedstawiciela związków zawodowych. W niektórych przedsiębiorstwach prawo to obowiązuje już w przypadku zatrudniania 5 osób. Zależy to od tego, jakie porozumienie zawarł dany zakład.

W przedsiębiorstwach zatrudniających 10 lub więcej osób wymogiem jest ponadto wybór przedstawiciela pracowników ds. BHP.

Może to Ty zostaniesz nowym przedstawicielem związk u zawodow ego w zakładzie pracy?

Jeżeli nie macie przedstawiciela związków zawodowych w zakładzie pracy, możesz zastanowić się, czy ty sam nie jesteś może odpowiednią osobą, która mogłaby bronić interesów swoich współpracowników.  3F zrzesza wielu przedstawicieli związków zawodowych z zagranicy. Związek zapewnia również odpowiednie szkolenia dla przedstawicieli związków zawodowych.

Skontaktuj się z lokalnym oddziałem związku zawodowego 3F i dowiedz się, w jaki sposób możesz zostać jego przedstawicielem.

Przedstawiciel pracowników ds. BHP

Głównym zadaniem przedstawiciela pracowników ds. BHP jest współpraca z kierownictwem zakładu pracy mająca na celu zapewnienie lepszego środowiska pracy.

 

Grupa odpowiedzialna za sprawy BHP ma między innymi na celu:

  • dbać o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz o to,  żeby każdy pracownik postępował zgodnie z zasadami bezpieczeństwa,
  • dbać o to, żeby każdy pracownik został odpowiednio poinstruowany, tak żeby zmniejszyć ryzyka podczas pracy do minimum,
  • uczestniczyć w sporządzaniu Ocen Ryzyka Zawodowego,
  • uczestniczyć w badaniu ewentualnych wypadków przy pracy.

Przedstawiciel pracowników ds. BHP nie może zostać zgodnie z prawem zwolniony w okresie wykonywania swojej funkcji w przedsiębiorstwie.

 

Zadbajcie również o zawarcie porozumienia, które będzie chroniło Waszego przedstawiciela ds. BHP po ustąpieniu ze stanowiska, jeżeli zawarty układ zbiorowy pracy tego nie przewiduje.