OBS: Du er nu offline

Warunki zatrudnienia w Danii

W Danii nie istnieje ustawa o płacy minimalnej. Dlatego właśnie członkostwo w związku zawodowym jest bardzo ważne, bo związki zawierają układy zbiorowe pracy z pracodawcami. Układy te zapewniają pracownikom godziwe warunki płacy i pracy.