OBS: Du er nu offline

Układy zbiorowe pracy (Kollektive overenskomster)

Układ zbiorowy pracy to porozumienie dotyczące warunków pracy zawarte między stowarzyszeniem pracodawców lub przedsiębiorstwem a związkiem zawodowym 3F.

W Danii obie strony - zarówno pracownik jak i pracodawca - mają obowiązek przestrzegać postanowień zawartego układu. 

W przypadku niezgodności w kwestii interpretacji danego układu, związek zawodowy 3F chętnie służy pomocą. 

Układ zbiorowy pracy może mieć różne formy oraz różną treść. Zależy to od rodzaju danej pracy. Niemniej jednak powinien on obejmować przynajmniej postanowienia dotyczące warunków wynagrodzenia i czasu pracy.

Wiele układów zbiorowych

Pracownicy i przedstawiciele ruchu związkowego w Danii ciężko walczyli o prawo do zawierania układów zbiorowych pracy w przedsiębiorstwach.

Układ zbiorowy pracy obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Dlatego też wszyscy Twoi współpracownicy powinni być członkami związku zawodowego, który zawarł układ zbiorowy pracy.

Związek zawodowy 3F ma zawartych 194 układów głównych. Ponadto związek zawarł ok. 7846 układów o charakterze lokalnym oraz układów z pracodawcami niestowarzyszonymi, które z reguły obowiązują tylko dany zakład pracy.

Jeżeli masz wątpliwości co do warunków panujących w Twoim miejscu pracy, zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem związków zawodowych lub z lokalnym oddziałem 3F.

Brak płacy minimalnej zagwarantowanej ustawą

Związek zawodowy 3F zajmuje się negocjowaniem duńskich układów zbiorowych pracy, zapewniających korzystne warunki płacy i pracy.

37-godzinny tydzień pracy, urlop przysługujący w pierwszym dniu choroby dziecka, emerytura i ustalony poziom wynagrodzenia – te  uprawnienia zabezpieczane są przez układy zbiorowe pracy. Jest tak, gdyż prawo duńskie nie reguluje kwestii płacy minimalnej ani emerytury.

Układ zbiorowy pracy zawiera przeważnie postanowienia dotyczące:

  • wynagrodzeń oraz podwyżek,
  • emerytur,
  • czasu pracy, nadgodzin oraz dodatków,
  • wypowiedzenia,
  • dni wolnych od pracy,
  • kształcenia i szkoleń.

Układy zbiorowe pracy stanowią element tzw. „Modelu duńskiego”. Są to uzgodnienia dotyczące rynku pracy dokonywane między pracodawcami a związkami zawodowymi.

Niestety wielu cudzoziemców pracujących w Danii pada ofiarami oszustów, ponieważ nie znają oni postanowień obowiązujących układów zbiorowych pracy.

W związku z powyższym ważne jest, żeby być członkiem związku zawodowego. My wiemy jakie powinieneś otrzymywać wynagrodzenie, a nasi specjaliści pomogą Ci otrzymać odszkodowanie, jeżeli zostaniesz oszukany.