OBS: Du er nu offline

Branża rolna i ogrodnicza (Landbrug og gartneri)

Z chwilą podjęcia zatrudnienia w Danii niezwłocznie zapisz się do związku zawodowego 3F oraz działającej w ramach związku kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia. W ten sposób zabezpieczysz się przed sytuacją, w której możesz zostać oszukany na wynagrodzeniu lub z dnia na dzień zwolniony. Jeżeli jesteś zatrudniony w branży rolnej lub ogrodniczej, obowiązują Cię następujące przepisy.

Pracując w Danii musisz wiedzieć, że wszelkie kwestie dotyczące rynku pracy regulują układy zbiorowe pracy. Układy negocjowane są przez pracodawców oraz pracowników (za pośrednictwem przedstawicieli związku zawodowego 3F).

Związek zawodowy 3F dba o to, żebyś pracował w dobrych warunkach i miał zapewnione przysługujące ci prawa, takie jak prawo do emerytury, płatnego urlopu, wynagrodzenia za czas choroby oraz płacy minimalnej. W związku powyższym ważne jest, żeby Twój pracodawca zawarł układ zbiorowy pracy.

Skontaktuj się z lokalnym oddziałem 3F, zanim podejmiesz pracę w Danii. Dzięki naszej pomocy unikniesz zatrudnienia za niekorzystne wynagrodzenie oraz w niekorzystnych warunkach pracy.

Pamiętaj! Dobrze żebyś prowadził dziennik, w którym będziesz notował godziny pojawienia się w pracy.

Wynagrodzenie

Jeżeli jesteś zatrudniony w przedsiębiorstwie, które ma podpisany układ zbiorowy pracy w branży rolnej lub ogrodniczej, powinieneś dostawać przynajmniej 149,02 korony za godzinę pracy (stawka na dzień 1 marca 2023 r. 152,17), w przypadku zatrudnienia w rolnictwie, lub 152,31 koron za godzinę (stawka na dzień 1 marca 2023 r. 155,46) w przypadku zatrudnienia w ogrodnictwie.

Zwróć uwagę na fakt, że wszelka praca wykraczająca poza ustalony zakres obowiązków wiąże się dla pracodawcy z obowiązkiem wypłaty wyższego wynagrodzenia za nadgodziny.

Skontaktuj się koniecznie z lokalnym oddziałem 3F i upewnij się, że otrzymujesz odpowiednie wynagrodzenie.

Urlop

W Danii masz zgodnie z ustawą prawo do 5-tygodniowego urlopu rocznie. Jeżeli Twój pracodawca jest stroną układu zbiorowego pracy, możesz być dodatkowo uprawniony do dłuższego urlopu. Skontaktuj się z lokalnym oddziałem 3F, jeżeli masz wątpliwości w kwestii przepisów dotyczących urlopu.

Emerytura

Pracownicy przedsiębiorstwa, które ma podpisany układ zbiorowy pracy w branży rolnej lub ogrodniczej, są uprawnieni do składki emerytalnej w wysokości 12,99% wynagrodzenia. Przedsiębiorstwo opłaca 8,66%, a pracownik - 4,33%. Związek zawodowy 3F zapewni, że za pośrednictwem towarzystwa emerytalnego będą wpłacane środki na Twoją emeryturę. Powyższy system emerytalny obejmuje ponadto system ubezpieczeniowo-zdrowotny, który działa tak długo, jak długo opłacane są składki.