OBS: Du er nu offline

Wynagrodzenie (Løn)

W Danii nie istnieje ustawa o płacy minimalnej. Dlatego ważne jest, żebyś pracował w miejscu, gdzie zapewnione są korzystne warunki płacy i pracy. Zależnie od zawartego porozumienia czy układu Twoje wynagrodzenie może składać się różnych elementów.

W Danii nie istnieje ustawa o płacy minimalnej. Stawki wynagrodzeń określone są w treści układów zbiorowych pracy. Układy zbiorowe pracy regulują ponadto warunki płacy i pracy w drodze negocjacji prowadzonych między pracownikami (za pośrednictwem przedstawicieli związku zawodowego 3F) a pracodawcami.  

Dlatego też Twoje wynagrodzenie może zawierać w sobie różne części składowe. Wszystko zależy od układu zbiorowego pracy, którym jesteś objęty, bądź od tego, czy masz ewentualnie zawartą indywidualną umowę.  

Wynagrodzenie może się przykładowo składać z wynagrodzenia podstawowego, premii, dodatków i in. Jeżeli jesteś zatrudniony na stanowisku urzędniczym, Twoje wynagrodzenie jest najprawdopodobniej podzielone wg kategorii zaszeregowania.  

Ważne jest, żebyś otrzymywał takie wynagrodzenie, jakie Ci się należy. Ważne również, żebyś nie został oszukany przez swojego pracodawcę. Otrzymywanie właściwego wynagrodzenia zapewnia Ci między innymi prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jak również godziwą emeryturę i odpowiednie dodatki.

Powinieneś otrzymywać wynagrodzenie za tyle godzin, ile przepracujesz. Jeżeli Twój pracodawca poprosi Cię o świadczenie pracy nieodpłatnie w ramach godzin dodatkowych lub nadgodzin, niezwłocznie skontaktuj się z lokalnym oddziałem 3F.

Umowa lokalna

W Danii zawierane są również umowy lokalne. Umowa lokalna jest dodatkiem do układu zbiorowego pracy, który przedstawiciel związków zawodowych lub związek zawodowy wynegocjował z pracodawcą.

Umowa lokalna reguluje konkretne warunki pracy w zakładzie. Dlatego też wynagrodzenie jest w wielu przedsiębiorstwach wyższe niż wynika to z zawartego porozumienia.  

Dowiedz się od przedstawiciela związków zawodowych lub lokalnego oddziału 3F, co przewiduje w powyższym zakresie zawarta w Twoim zakładzie pracy umowa lokalna.


Brak układu zbiorowego

Jeżeli Twój pracodawca nie zawarł żadnego porozumienia, musisz sam negocjować swoje wynagrodzenie. Musi być ono zgodne z zapisem w umowie o pracę. Związek zawodowy 3F może pomóc Ci w negocjowaniu wynagrodzenia.   

Skontaktuj się z lokalnym oddziałem związku zawodowego 3F, a chętnie udzielimy Ci pomocy.

Kontrola odcinka wynagrodzenia. Związek zawodowy 3F służy pomocą

My, przedstawiciele związku zawodowego 3F, pomagamy członkom związku, bo nie chcemy, żeby zostali oni oszukani przez swoich pracodawców. Pracownikom z zagranicy trudno jest zrozumieć, jakie przysługują im w związku z wykonywaną pracą prawa.

Niestety wielu cudzoziemców pada ofiarami oszustwa w związku z wykonywaniem pracy w Danii. Dlatego też tak ważne jest członkostwo w związku zawodowym. My wiemy, jakie powinieneś otrzymywać wynagrodzenie, a nasi specjaliści pomogą Ci otrzymać odszkodowanie, jeżeli zostaniesz oszukany.

Dokonamy również bezpłatnie kontroli Twojego wynagrodzenia. W ramach powyższej kontroli zweryfikujemy Twoją umowę o pracę oraz odcinki wynagrodzenia. Dzięki temu upewnisz się, czy wszystko jest w porządku.