OBS: Du er nu offline

Wynagodzenie a uklad zbiorowy pracy

W Danii nie istnieje ustawa o płacy minimalnej. Dlatego ważne jest, żebyś pracował w miejscu, gdzie zapewnione są korzystne warunki płacy i pracy. 

Zależnie od zawartego porozumienia czy układu Twoje wynagrodzenie może składać się różnych elementów.