OBS: Du er nu offline

Praca w branży przemysłowej

Jeśli otrzymasz pracę w Danii, ważnym jest, aby zarejestrować się w 3F i w a-kasse 3F. Zawsze możesz skontaktować się z lokalnym związkiem 3F, aby się zarejestrować i uzyskać odpowiedzi na swoje pytania.

Zasady mają w Twoim przypadku zastosowanie jeśli pracujesz w branży przemysłowej m.in. w fabryce.

Gdy otrzymasz zatrudnienie w branży przemysłowej, obejmujące prace w fabrykach i magazynach, zalecamy, abyś został/a członkiem 3F. Tutaj, razem z naszymi współpracownikami z 64 działów, a także mężami zaufania i przedstawicielami ds. środowiska pracy, zapewniamy, że na podstawie naszych umów zbiorowych otrzymasz takie same korzyści i prawa, jak Twoi aktualni koledzy z pracy.

Wynagrodzenie

Od 1 marca 2022 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 127,15 koron w branży przemysłowej, ale ponieważ jest to stawka minimalna, a nie godziwa stawka godzinowa, powinieneś/powinnaś skontaktować się z mężem zaufania lub lokalnym związkiem 3F i zapytać o realną stawkę godzinową w Twojej firmie. Raz w roku masz prawo podjąć nowe negocjacje płacowe, najczęściej za pośrednictwem męża zaufania. Są to solidarne negocjacje płacowe, które dotyczą Ciebie i twoich współpracowników.

Umowa o pracę

Ty i Twój mąż zaufania musicie upewnić się, że w ciągu miesiąca otrzymacie umowę o pracę z Twojej nowej firmy. Jeśli w Twojej nowej firmie nie ma przedstawiciela związku, skontaktuj się z lokalnym związkiem 3F, który zweryfikuje z Tobą umowę o pracę.

Czas pracy

Twój tygodniowy wymiar pracy to z założenia 37 godzin na osobę na tydzień. W związku z tym istnieje również dodatkowa premia jeżeli zostaniesz poproszony przez przełożonych o pracę ponad tę liczbę. Jeżeli pracujesz w godzinach wieczornych/nocnych 34 godziny tygodniowo lub w dni ustawowo wolne od pracy, to również należy Ci się dodatek. 

Emerytura branżowa

Jeżeli wcześniej byłeś/aś objęty/a ubezpieczeniem emerytalnym z rynku pracy, to jesteś nią objęty/a od pierwszego dnia zatrudnienia. W przeciwnym razie jesteś objęty/a planem od 2 miesięcy po zatrudnieniu. Twój pracodawca odprowadza 8% Twojego wynagrodzenia podlegającego opodatkowaniu, a Ty 4% swojego wynagrodzenia. Porozmawiaj ze swoim lokalnym mężem zaufania lub oddziałem 3F o tym, co dla Ciebie i Twojej rodziny obejmuje związkowy plan emerytalny. 

Urlop/Dni wolne od pracy

Co do zasady przysługuje Ci 5 tygodni urlopu. Po 9 miesiącach zatrudnienia masz prawo do dodatkowych 5 dni płatnego urlopu. Urlopy/dni wolne od pracy co do zasady uzgadnia się z firmą i najlepiej we współpracy z przedstawicielem związku. 

Konto płacowe

Kiedy pracujesz w branży przemysłowej, Twój pracodawca w ciągu roku wpłaca co miesiąc kwotę na konto płacowe. Wysokość kwoty zależy od umowy, ale zawsze jest podawana w procentach. 

Kwota jest obliczana jako procent wynagrodzenia, procent dodatku za pracę w dni ustawowo wolne od pracy i procent za niewykorzystany urlop.

Pieniądze możesz wykorzystać na dodatkowe wynagrodzenie w wakacje lub na dodatkową emeryturę. Ty decydujesz.

Od 1 marca 2022 konto płacowe wynosi 7% wynagrodzenia urlopowego.

Choroba

Jeśli zachorujesz, zawsze powinieneś/powinnaś jak najszybciej poinformować o tym firmę. Zasady są określone w Twojej umowie o pracę. W związku z nieobecnością chorobową w ciągu pierwszych 6 miesięcy zatrudnienia, zasiłek chorobowy będziesz otrzymywać za pośrednictwem gminy. Twoja firma powinna Ci w tym pomóc. 

Po przepracowaniu 6 miesięcy masz prawo do pełnego wynagrodzenia podczas choroby przez pierwsze 9 tygodni. Jeśli doznasz urazu w swoim miejscu pracy, zawsze musisz skontaktować się z przedstawicielem ds. środowiska pracy, który udzieli Ci pomocy.

Urlop rodzicielski

Jeśli Ty lub Twoja partnerka zajdziecie w ciążę, zarówno ojciec, jak i matka mają prawo do płatnego urlopu rodzicielskiego. 

Skontaktuj się z mężem zaufania/działem 3F, aby upewnić się, że umowa i prawa są przestrzegane.

Choroba/hospitalizacja dziecka

Po przepracowaniu 9 miesięcy masz prawo do pełnego wynagrodzenia, jeśli Twoje dziecko zachoruje i ma poniżej 14 lat w pierwszym dniu choroby. Jeśli choroba wymaga hospitalizacji i całodobowej obecności jednego z rodziców, masz prawo do pięciodniowego płatnego urlopu z firmy. 

Szkolenia/Dokształcenie

Po 9 miesiącach masz prawo do co najmniej 2 tygodni samodzielnie wybranego płatnego szkolenia jako dodatek do szkoleń związanych z obszarem zatrudnienia, które oferuje Twoja firma. Między innymi możesz wziąć udział w kursie języka duńskiego (możesz otrzymać dopłatę w przypadku wyczerpania prawa do oferty gminnej. Dodatkowo w 85 procentach zostaną pokryte koszty z tytułu utraty wynagrodzenia). 

Problemy/konflikty/zwolnienie z pracy

Jeśli masz problemy lub w inny sposób czujesz się niepewnie w swoim miejscu pracy, nie wahaj się skontaktować z mężem zaufania/ przedstawicielem ds. środowiska pracy lub działem 3F. Jesteśmy tu dla Ciebie. Życzymy powodzenia w nowej pracy i kontaktach z nowymi współpracownikami.