OBS: Du er nu offline

Branża transportowa (Transportområdet)

Będąc członkiem związku zawodowego 3F i kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia działającej przy związku 3F, zawsze możesz zajrzeć do nas lub zadzwonić, jeśli masz jakieś pytania dotyczące warunków płacy i pracy. Dopilnujemy, żebyś nie padł ofiarą oszustwa. Poniżej przedstawiamy przepisy obowiązujące osoby zatrudnione w branży transportowej w charakterze np. kierowcy, pracownika magazynowego lub dostawcy.

Zawsze możesz poprosić lokalny oddział związku zawodowego 3F o poradę i wskazówki.

W przypadku zatrudnienia w branży transportowej możesz wykonywać przykładowe prace:

 • Kierowca
 • Ratownik medyczny
 • Pracownik remontowy/Śmieciarz
 • Pracownik magazynowy
 • Kierowca eksportowy
 • Rybak
 • Pracownik portu
 • Pracownik lotniska
 • Autobus
 • Taksówka
 • Pracownik pralni
 • Roznosiciel gazet

W Danii wszelkie kwestie dotyczące rynku pracy regulują układy zbiorowe pracy. Układy te negocjowane są przez pracodawców i pracowników (za pośrednictwem przedstawicieli związku zawodowego 3F).

W branży transportowej zawartych jest 40+ różnego rodzaju układów zbiorowych, które regulują kwestie dotyczące wynagrodzenia i warunków pracy. Układy zbiorowe pracy zapewniają Ci pracę w korzystnych warunkach oraz prawo do emerytury, wynagrodzenia za czas urlopu, 5 dodatkowych dni płatnego urlopu, zapłatę za pracę w dni świąteczne, wynagrodzenie w czasie choroby i in. Dlatego ważne jest, żeby Twój pracodawca miał zawarty układ zbiorowy pracy.

Zanim podpiszesz umowę o pracę skontaktuj się koniecznie ze swoim lokalnym oddziałem związku zawodowego 3F. W ten sposób unikniesz świadczenia pracy za niskim wynagrodzeniem i w niekorzystnych warunkach.

Wynagrodzenie

Ponieważ w sektorze transportu mamy zawartych 40+ różnych układów zbiorowych, a układy te reprezentują branżę, w której jesteś zatrudniony, ważne jest, abyś skontaktował się z lokalnym oddziałem 3F w celu uzyskania wskazówek dotyczących odpowiedniej wysokości wynagrodzenia oraz odpowiednich warunków pracy.

Pamiętaj! Dobrze, żebyś prowadził dziennik, w którym będziesz codziennie notował godziny pojawienia się w pracy i opuszczenia zakładu pracy.

Urlop

Pracownik najemny ma prawo do 25 dni urlopu rocznie (ustawa urlopowa), a układ zbiorowy pracy uprawnia do dodatkowych 5 dni płatnego urlopu, albo w formie przedpłaty z funduszu urlopowego, tj. 6,75% albo w formie pełnej kwoty wynagrodzenia. 

Zależy to od warunków zatrudnienia (patrz umowa o pracę). W związku z powyższym powinieneś skontaktować się z lokalnym oddziałem 3F.

Emerytura

Pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie mającym zawarty układ zbiorowy pracy i działającym w branży transportowej uprawnieni są do wpłaty na emeryturę, przy czym 8% wpłaca pracodawca, a 4% - pracownik. Te 12% przekazywane jest do towarzystwa emerytalnego Pension Danmark.

Przepisy BHP obowiązujące pracowników branży transportowej w Danii

Krajowa Inspekcja Pracy przygotowała specjalne foldery/pouczenia dotyczące duńskich przepisów BHP obowiązujących w branży transportowej, których należy przestrzegać.

Przepisy te mają za zadanie możliwie jak najskuteczniej zabezpieczyć Cię i chronić jako pracownika.

Twój lokalny oddział związku zawodowego 3F udzieli Ci chętnie porad i wskazówek w zakresie korzystnych warunków płacy i pracy w Danii, dzięki którym będziesz jak najlepiej zabezpieczony jako pracownik duńskiej branży transportowej.

Zostań członkiem związku zawodowego 3F, a pomożemy Ci wynegocjować godziwe warunki płacy i pracy w związku z zatrudnieniem w Danii.