OBS: Du er nu offline

Twoja poczta stala sie mobilna (Digital post)

Od 1 grudnia 2016 r. wiadomości przychodzące z 3F i 3FA są mobilne. Oznacza to, że otrzyma Pan/Pani pocztę w zakładce „Moje archiwum” na stronie Mit3F. Jeśli ma Pan/Pani problemy z językiem duńskim, może odmówić Pan/Pani otrzymywania wiadomości elektronicznie.

Jeśli pojawi się jakakolwiek wiadomość, otrzyma Pan/Pani informację na wcześniej podany adres mailowy. Może Pan/Pani także otrzymać wiadomość sms na numer telefonu komórkowego podany wcześniej. Ważnym jest, by 3F posiadało poprawny adres mailowy oraz numer telefonu komórkowego.

Prosimy o sprawdzanie zawartości skrzynki pocztowej. Tak samo ważne jest otwieranie mobilnej skrzynki pocztowej jak i tej korespondencji, która przychodzi pocztą tradycyjną do domu. Być może będzie musiał Pan/Pani udzielić odpowiedzi na pismo. Jeśli nie udzieli Pan/Pani odpowiedzi w odpowiednim terminie, może Pan/Pani ponieść konsekwencje związane z członkostwem oraz prawem do zasiłku.

W taki sposób możesz przeglądać pocztę mobilną
Należy zalogować się na stronie www.Mit3F przy użyciu NemID.

W zakładce menu ”Min post” (Moje archiwum) znajduje się elektroniczna skrzynka pocztowa.

W jaki sposób mogę odmówić przyjmowania poczty w wersji elektronicznej
Jeśli ma Pan/Pani problemy z językiem duńskim, może Pan/Pani zrezygnować z odbierania poczty elektronicznej. Należy skontaktować się z lokalnym oddziałem 3F Fagforening. Tu otrzyma Pan/Pani pomoc w związku z rezygnacją z otrzymywania poczty elektronicznej. Korespondencja będzie przychodziła pocztą tradycyjną.
Mogą być także inne powody, które zwolnią Panią/Pana z konieczności odbierania poczty elektronicznej. Zwolnienie obowiązuje w następujących przypadkach:

  • Nie posiada Pan/Pani dostępu do komputera z odpowiednim zasięgiem Internetu w domu lub w miejscu przebywania
  • Cierpi Pan/Pani na fizyczne lub psychiczne obniżenie zdolności funkcjonowania, co stanowi przeszkodę w odbieraniu poczty internetowej
  • Jest Pan/Pani zarejestrowana jak osoba, która opuściła Danię
  • Jest Pan/Pani osobą bezdomną
  • Ma Pan/Pani praktyczne trudności z otrzymaniem NemID/MitID.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z lokalnym oddziałem organizacji 3F Fagforening.