OBS: Du er nu offline

Zasilek i kasa ubezpieczen na wypadek bezrobocia w Danii (A-kasse og arbejdsløshed)

W Danii można skorzystać z nieobowiązkowego ubezpieczenia od utraty pracy. W tym celu należy samemu zapisać się do kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia, która z reguły prowadzona jest przez związki zawodowe.

Pracując w Danii masz możliwość zabezpieczyć się przed utratą pracy

Ile to kosztuje?

Jako pełnowymiarowy członek kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia związku zawodowego 3F płacisz 507 koron miesięczne. Poza tym opłacasz składkę związkową w wysokości ok. 460 koron miesięcznie.

Składki na związek zawodowy oraz kasę ubezpieczeń na wypadek bezrobocia można odliczyć od podstawy duńskiego podatku.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych

W celu uzyskania prawa do zasiłku i pomocy z kasy zapomogowej A dla bezrobotnych, ustawa wymaga spełnienia następujących warunków:

 • Bycia członkiem kasy A przynajmniej przez jeden rok.
 • Spełnić wymóg dochodowy w wysokości 254.328 koron (2023). Można wliczyć tylko dochód z okresów członkostwa. Maksymalnie możesz wliczyć  21.194 koron (2023) miesięcznie. 
 • Wymóg dochodowy może zostać spełniony na podstawie dochodu A- i B, z którego jest opłacana składka na fundusz rynku pracy, w tym także wynagrodzenie lub zysk z własnej działalności gospodarczej.
 • Posiadania dowodu zatrudnienia na warunkach płacy i pracy, ogólnie obowiązujących w Danii.
 • Posiadania dowodu wynagrodzenia odpowiadającego powszechnie obowiązującym warunkom w umowach duńskich.
 • Twój dochód musi być zgłoszona do Rejestru Dochodów w SKAT.

Jeżeli twoje wynagrodzenie jest o wiele niższe, niż wynagrodzenie przewidziane w układach zbiorowych pracy, może to oznaczać, że nie masz szans na nabycie prawa do zasiłku. Skontaktuj się z lokalnym oddziałem 3F celem zasięgnięcia szczegółowych informacji na temat obowiązujących przepisów. Dzięki temu unikniesz nieporozumień.

Celem nabycia prawa do zasiłku w Danii musisz:

 • Mieć miejsce zamieszkania w Danii.
 • Zarejestrować się w biurze pośrednictwa pracy.
 • Poszukiwać pracy.
 • Być do dyspozycji na rynku pracy na tych samych warunkach, co Duńczycy.

Zachęcamy do kontaktu z lokalnym oddziałem 3F celem sprawdzenia,  czy Twoje warunki płacy i pracy są zgodne z wymogami określonymi w układach zbiorowych pracy.

Staż pracy wypracowany w innych krajach

Okresy ubezpieczenia i okresy pracy stanowiące podstawę nabycia uprawnień w różnych krajach można łączyć, o ile kraje te należą do Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub jest to Szwajcaria.

Musisz spełnić następujące warunki:

 • Musisz mieć zatrudnienie i zgłosić chęć przystąpienia do kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia w ciągu ośmiu tygodni od momentu wypowiedzenia polisy ubezpieczeniowej w innym kraju należącym do Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.
 • Musisz mieć przepracowane przynajmniej 296 godzin na przestrzeni pierwszych 12 tygodni/2 miesięcy pobytu w Danii (148 godzin w przypadku ubezpieczenia dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin).
 • Przepracowane w okresie członkostwa w innym kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii godziny muszą podlegać opodatkowaniu.
 • Twoje wynagrodzenie musi odpowiadać normalnemu wynagrodzeniu w danym kraju.

Pamiętaj o przedłożeniu odcinków wynagrodzenia lub innych podobnych dokumentów celem udokumentowania godzin przepracowanych za granicą

Jeżeli w ciągu ostatnich pięciu lat byłeś członkiem duńskiej kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia, nie obowiązują Cię wymogi dotyczące zatrudnienia.

Musisz być członkiem kasy przez nieprzerwany okres jednego roku. Jeżeli spełniasz powyższe warunki, do tego okresu wliczyć można okres ubezpieczenia w kraju pochodzenia.