OBS: Du er nu offline

Ustawa o urlopach

Ustawa o urlopach (Ferieloven) Zgodnie z duńską ustawą o urlopach nabywasz uprawnienia do płatnego urlopu od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.

Okres ten nazywany jest rokiem urlopowym (»ferieåret«). Za każdy miesiąc nabywasz 2,08 płatnych dni urlopowych, a więc na koniec sierpnia przysługuje ci 25 dni urlopu, co odpowiada pięciu tygodniom urlopu na rok urlopowy. 

Nabyty urlop możesz wykorzystać od 1 września do 31 grudnia następnego roku, tzn. w przeciągu okresu wynoszącego 16 miesięcy. Okres ten nazywany jest rokiem wykorzystywania urlopu (»ferieafholdelsesåret«). Dłuższy okres daje ci większą elastyczność co do wykorzystania urlopu.

Urlop jednoczesny

Nabyty urlop możesz wykorzystać od razu po jego nabyciu. Dni urlopu, które nabywasz w danym miesiącu, możesz w zasadzie wykorzystać już w kolejnym miesiącu. Wykorzystanie urlopu wymaga jednak ustalenia go z pracodawcą. Domyślnie urlop powinien być wykorzystywany w całych tygodniach.

15 z płatnych dni urlopu, które nabywasz, powinny co do zasady zostać zachowane w celu odbycia niepodzielnego urlopu w okresie od 1 maja do 30 września.

Zamrożone fundusze urlopowe

Fundusze urlopowe, które nabyłeś w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. włącznie, zgodnie ze starą ustawą o urlopach nazywane są „zamrożonymi funduszami urlopowymi”. Fundusze urlopowe, które mogłeś nabyć w tym okresie, zostaną zamrożone i wypłacone dopiero, kiedy opuścisz rynek pracy, chyba że wnioskowałeś o ich wypłacenie jesienią 2020 r. lub wiosną 2021 r.

W przypadku pytań dotyczących twoich praw do urlopu skontaktuj się ze lokalnym oddziałem 3F lub skieruj się do swojego przedstawiciela związku zawodowego.