OBS: Du er nu offline

Czym jest dumping społeczny (Hvad er social dumping?)

Dumping społeczny ma miejsce, gdy Twoje warunki płacy lub pracy są gorsze niż warunki obowiązujące normalnie w Danii.

O dumpingu społecznym mówimy, gdy pracownicy z zagranicy wykonują pracę w Danii za niższe wynagrodzenie i w gorszych warunkach, niż ich duńscy współpracownicy.

Pragniemy podkreślić, że związek zawodowy 3F ma wielu członków z zagranicy, jak również, że oczywiście możesz pracować w Danii. Z tym, że musi to mieć miejsce na duńskich warunkach. Niedopuszczalne jest, żebyś padł w związku z zatrudnieniem w Danii ofiarą oszustwa.

W sytuacji, gdy otrzymujesz niższe wynagrodzenie za pracę w gorszych warunkach, stwarza to problem:

  • dla Ciebie, ponieważ płacą Ci za mało i zarabiasz mniej niż powinieneś,
  • dla pracowników zatrudnionych na warunkach wynikających z układów zbiorowych pracy, ponieważ pojawia się presja w zakresie ich warunków płacy i pracy,
  • dla nieradzących sobie z nieuczciwą konkurencją przedsiębiorstw przestrzegających przepisów, jak również dla poziomu zatrudnienia w Danii, borykającego się z problemem zwolnień wśród duńskich pracowników. 

Dlatego też praca w Danii musi być wykonywana zgodnie z duńskimi warunkami płacy i pracy.

Niestety wielu pracujących w Danii cudzoziemców doświadcza dumpingu społecznego,
ponieważ nie znają oni duńskich przepisów.
W związku z powyższym każdy pracownik powinien należeć do związku zawodowego.
My wiemy, jakie powinieneś otrzymywać wynagrodzenie, a nasi specjaliści pomogą Ci otrzymać odszkodowanie, jeżeli zostaniesz oszukany.