OBS: Du er nu offline

Uslugi prywatne branza hotelarska i gastronomiczna (Hotel- og restaurationsområdet)

Zapisz się do związku zawodowego i kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia, gdy tylko podejmiesz pracę w Danii. W ten sposób zapewnisz sobie pomoc na wypadek, gdybyś został oszukany. Zawsze możesz skontaktować się z lokalnym oddziałem związku zawodowego 3F celem zgłoszenia swojego członkostwa i uzyskania odpowiedzi na dręczące Cię pytania. Poniżej przedstawiamy przepisy obowiązujące dla osób zatrudnionych przykładowo przy sprzątaniu, pracy w hotelu lub w kuchni.

Pracując w Danii musisz wiedzieć, że wszelkie kwestie dotyczące rynku pracy regulują układy zbiorowe pracy. Układy negocjowane są przez pracodawców oraz pracowników

(za pośrednictwem przedstawicieli związku zawodowego 3F).

Związek zawodowy 3F dba o to, żebyś pracował w dobrych warunkach i miał zapewnione przysługujące Ci prawa, takie jak prawo do emerytury, płatnego urlopu, wynagrodzenia za czas choroby oraz płacy minimalnej. W związku z powyższym ważne jest, żeby Twój pracodawca zawarł układ zbiorowy pracy.

Skontaktuj się z lokalnym oddziałem 3F zanim podejmiesz pracę w Danii. Dzięki naszej pomocy unikniesz zatrudnienia przy niekorzystnym wynagrodzeniu oraz w niekorzystnych warunkach pracy.

Wynagrodzenie

Gdy jesteś zatrudniony w przedsiębiorstwie w sektorze usług prywatnych, czy też branży hotelarskiej i gastronomicznej, które ma zawarty układ zbiorowy pracy ze związkiem zawodowym 3F, płaca minimalna zależy od rodzaju wykonywanej pracy, tj. od tego, czy zajmujesz się serwowaniem posiłków, sprzątaniem czy gotowaniem.

Płaca minimalna to absolutnie najniższe wynagrodzenie, które możesz otrzymać, przy czym układ zbiorowy pracy przewiduje, że wynagrodzenie w rzeczywistości powinno być wyższe. 

Płaca minimalna osób wykonujących dwa różne zawody może wahać się od ok. 132 DKK do 176 DKK. Ponadto wyższe wynagrodzenie przysługuje za pracę wieczorami,

w dni świąteczne lub nocami.

Dobrym pomysłem jest więc zapisanie się do związku zawodowego 3F. Jeżeli Twój zakład pracy ma podpisany układ zbiorowy pracy z 3F, nasz lokalny oddział dopilnuje, żebyś zawsze miał zapewnione przysługujące Ci zgodnie z układem prawa.

Jeżeli jesteś zatrudniony w przedsiębiorstwie, które nie podpisało z

3F żadnego układu zbiorowego pracy, w dalszym ciągu przysługuje Ci szereg praw, których zakład pracy musi przestrzegać, tj. musisz otrzymać umowę o pracę, w której podane jest Twoje wynagrodzenie i opisane są warunki pracy. Również w tym przypadku dobrze jest zasięgnąć porady lokalnego oddziału związku zawodowego 3F.

Pamiętaj! Dobrze żebyś prowadził dziennik, w którym będziesz notował godziny pojawienia się w pracy.

Emerytura

W przedsiębiorstwach będących stroną układu zbiorowego pracy nabywasz prawo do wpłat na emeryturę z funduszu pracy po przepracowaniu w danej branży 2 lub 6 miesięcy, pod warunkiem, że masz ukończony 20 rok życia. Jeżeli jesteś już objęty planem emerytalnym w ramach funduszu pracy, prawo do wpłat na emeryturę nabywasz już pierwszego dnia zatrudnienia.

Urlop

Pracownik najemny ma prawo do 25 dni urlopu oraz ekwiwalentu za urlop lub wynagrodzenia za czas urlopu i dodatku urlopowego. Jeżeli Twój zakład pracy jest stroną układu zbiorowego, przysługuje ci 5 dodatkowych dni płatnego urlopu. Choroba

Pracownik zakładu, który ma podpisany układ zbiorowy pracy, nabywa prawo do wynagrodzenia za czas choroby po pewnym czasie oraz przy założeniu, że spełniony jest wymóg dotyczący zatrudnienia. Poszczególne układy zbiorowe różnią się od siebie pod względem długości okresu, przez jaki pracownik otrzymuje podczas choroby pełne wynagrodzenie. 

Choroba

Pracownik zakładu, który ma podpisany układ zbiorowy pracy, nabywa prawo do wynagrodzenia za czas choroby po pewnym czasie oraz przy założeniu, że spełniony jest wymóg dotyczący zatrudnienia. Poszczególne układy zbiorowe różnią się od siebie pod względem długości okresu, przez jaki pracownik otrzymuje podczas choroby pełne wynagrodzenie.

Urlop macierzyński

Kobiety posiadające stałą umowę o pracę, które w dniu, na który przypada termin porodu, mają przepracowane w danym przedsiębiorstwie 9 miesięcy, uprawnione są do wynagrodzenia w okresie od 4 tygodni przed terminem porodu. Mają ponadto prawo do skorzystania z płatnego urlopu macierzyńskiego trwającego maksymalnie 14 tygodni od daty urodzenia dziecka.

Na tych samych warunkach ojciec dziecka ma prawo do skorzystania z 2-tygodniowego płatnego urlopu “tacierzyńskiego".

Przedsiębiorstwo wypłaca w okresie urlopu “tacierzyńskiego" wynagrodzenie do 16. tygodnia.

Stawki wynagrodzenia są różne zależnie od układu zbiorowego pracy.

Skontaktuj się z lokalnym oddziałem związku zawodowego 3F i dowiedz się więcej o warunkach i uprawnieniach w związku z urodzeniem oraz adopcją dziecka.