OBS: Du er nu offline

Zgłoszenie choroby (Meld dig syg)

Gdy zachorujesz, musisz zgłosić to już w pierwszym dniu choroby. Niezależnie od faktu, czy pracujesz, czy jesteś bezrobotny, masz obowiązek zapoznania się z przepisami dot. zwolnienia chorobowego oraz obowiązującym terminami.

Jeśli pracujesz, musisz w trybie natychmiastowym skontaktować się z zakładem pracy i zgłosić zwolnienie.

Jeśli jesteś bezrobotny, zwolnienie chorobowe musisz zgłosić na stronie Jobnet.dk.

Jeśli pracujesz zawodowo

Zawsze informuj swój zakład pracy, jeśli rozchorujesz się - najpóźniej na 2 godziny po czasie planowego rozpoczęcia pracy.

Jeśli opuściłeś miejsce pracy z powodu choroby, musisz dokonać zgłoszenia chorobowego najpóźniej następnego dnia, jeśli inaczej nie postanowiono.

Przepisy lokalne: Należy pamiętać, że w zakładzie pracy mogą obowiązywać lokalne przepisy, dotyczące kroków, jakie należy podjąć w razie choroby. Należy zawsze przestrzegać tych przepisów.

Przepisy te podane są w lokalnych porozumieniach zbiorowych lub w polityce kadrowej firmy.

Prosimy o kontakt z przedstawicielem ds. BHP, przedstawicielem związku zawodowego bądź z lokalnym oddziałem 3F, aby uzyskać informacje o przepisach obowiązujących w trakcie choroby.

Zasiłek chorobowy

W pracy i kiedy jesteś uprawniony do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego od pracodawcy. 
Jeżeli byłeś zatrudniony przez co najmniej 8 tygodni i wypracowałeś 74 godzin, pracodawca wypłaca ci zasiłek chorobowy. Jeżeli jesteś chory dłużej niż 30 dni kalendarzowych, gmina musi Ci wypłacić zasiłek chorobowy, jeżeli spełnisz wymagane przez gminę warunki.     

Jeżeli jesteś zatrudniony na mocy umowy, która uprawnia Cię do zasiłku chorobowego od pracodawcy, po upływie 30 dni kalendarzowych choroby, pracodawca nadal wypłaca Ci zasiłek chorobowy.     

Jeżeli jesteś zatrudniony, pracodawca musi zgłosić Twoje zwolnienie lekarskie.    

Zgłoszenie przez pracodawcę odbywa się za pośrednictwem Nemrefusion.   

Ważne jest, aby pracodawca przestrzegał terminu zgłoszenia ze względu na zdolność gminy do podjęcia działań w tej sprawie, a także możliwość gminy, uzyskania na wczesnym etapie Twojej choroby, odpowiednich informacji w tej sprawie, np. danych medycznych. Nawet jeśli otrzymujesz wynagrodzenie od swojego pracodawcy, musisz przyjść na spotkania, na które zaprasza Cię gmina.    

Otrzymasz powiadomienie od Nemrefusion, które poinformuje Cię o danych dostarczonych przez pracodawcę do Nemrefusion, przy zgłoszeniu zwolnienia lekarskiego. Jeśli nie zgadzasz się z informacjami dostarczonymi przez pracodawcę, musisz jako pracownik powiadomić o tym gminę najpóźniej w ciągu 8 dni od wysłania listu z powiadomieniem z Nemrefusion za pomocą poczty elektronicznej.  

Jeśli ubiegasz się o zasiłek chorobowy od gminy, musisz spełnić jeden z następujących warunków:   

 • być zatrudniony w pierwszym dniu choroby przez co najmniej 240 godzin w ciągu ostatnich 6 pełnych miesięcy kalendarzowych przed pierwszym dniem choroby i przez co najmniej pięć z tych miesięcy być zatrudnionym co najmniej 40 godzin każdego miesiąca lub.   
 • być uprawnionym do zasiłku dla bezrobotnych lub tymczasowego zasiłku pracowniczego, w przypadku nie przebywania na chorobowym lub.   
 • mieć ukończone co najmniej 18 miesięcy szkolenia zawodowego w ciągu ostatniego miesiąca lub.   
 • być studentem na stażu z wynagrodzeniem w ramach uznanego wykształcenia lub.   
 • być zatrudnionym w elastycznych godzinach pracy.   

Chory na skutek wypadku w pracy

Jeśli jesteś ofiarą wypadku w pracy, masz prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia choroby, nawet jeśli nie spełniasz powyższych warunków. Wypłacanie zasiłku chorobowego następuje jednak dopiero po uznaniu szkody w pracy przez Urząd ds. Wypadków przy Pracy  

Jeśli jesteś bezrobotny  

Jeśli jesteś bezrobotny i otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych, musisz zgłosić swoje zwolnienie chorobowe za pomocą jobnet.dk w pierwszym dniu choroby.  

Kasa A wypłaca zasiłek chorobowy dla bezrobotnych w ciągu pierwszych 14 dni okresu chorobowego. Kiedy prawo do zasiłku dla bezrobotnych ustaje, obowiązuje prawo do zasiłku chorobowego od gminy.

Jeśli pracujesz w Danii i mieszkasz w innym kraju UE

Jeśli pracujesz w Danii i mieszkasz w innym kraju UE, masz prawo do zasiłku chorobowego z urzędu gminy, w której znajduje się zakład pracy, jeśli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia podczas nieobecności chorobowej. Urząd gminy jest ponadto zobowiązany do pokrycia kosztów transportu, jeśli zostaniesz wezwany na rozmowę w urzędzie gminy w sprawie świadczenia chorobowego.

Jeśli po zakończeniu choroby nadal pozostajesz bezrobotny i mieszkasz w innym kraju UE, to świadczenia wypłaca Twój kraj ojczysty. Nie będziesz mógł otrzymać zasiłku chorobowego z kasy zapomogowej.

Choroba podczas urlopu

Jeśli rozchorujesz się przed rozpoczęciem urlopu, masz możliwość wzięcia urlopu w innym terminie. Musisz zgłosić chorobę pracodawcy w trybie natychmiastowym i stosować się do przepisów, które obowiązują podczas zwolnienia chorobowego. Jeśli wyzdrowiejesz przed zakończeniem zaplanowanego urlopu, musisz także zgłosić ten fakt i powiadomić, czy wrócisz do pracy czy pozostaniesz na urlopie do jego końca.

Powrót do zdrowia

W każdym momencie w trakcie trwania choroby możesz zgłosić wyzdrowienie, częściowe lub całkowite. Sposób zgłoszenia powrotu do zdrowia zależy od okoliczności:

 • Jeśli pracujesz 
  Fakt wyzdrowienia musisz zgłosić zarówno pracodawcy jak i na stronie „min side” na portalu jobnet.dk.

 • Jeśli jesteś osobą bezrobotną
  Fakt wyzdrowienia musisz zgłosić na portalu jobnet.dk. Prosimy o kontakt z danym działem.

 • Częściowy powrót do zdrowia
  Masz możliwość zgłoszenia tymczasowego powrotu do zdrowia, co oznacza, że będziesz pracował w obniżonym wymiarze czasowym. Jeśli jesteś bezrobotny i zgłaszasz częściowy powrót do zdrowia, otrzymasz pełen zasiłek chorobowy. Prosimy o kontakt z lokalnym oddziałem związku zawodowego 3F w celu uzyskania bliższych informacji.

Prosimy o kontakt z lokalnym oddziałem związku 3F, jeśli masz pytania i potrzebujesz pomoc.