OBS: Du er nu offline

Wiadomości od imigranta BJMF

Polski klub tworzy magazyn

Pierwszy numer nowego magazynu PKB dotyczy ukrywanych przez firmy wypadków przy pracy.

Employees accuse large construction company of hiding work accidents. Foto shows a the bloody helmet of a worker.

Pracownicy oskarżają dużą firmę budowlaną o ukrywanie wypadków przy pracy.

W dużej polskiej firmie budowlanej Budomex dwóch pracowników było nakłanianych do ukrywania wypadków przy pracy, których firma nie zgłosiła władzom.

Czy wolno Ci jechać do swojego kraju będąc na zwolnieniu chorobowym?

Gmina cofnęła Ejdisowi zasiłek chorobowy, ponieważ pojechał do domu na Łotwę, ale związki zawodowe pomogły mu w tym, żeby gmina zmieniła swoją decyzję.

PKB’s new board. From left: Sławomir, Tomasz and Łukasz.